Yesh!
[x] Niezapominajka

Schemat hardcore

gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, gęstość właściwa szkieletu gruntowego, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, stopień wilgotności gruntu, wilgotność całkowita, gęstość objętościowa gdy grunt zalega powyżej zwierciadła wody gruntowej, gęstość objętościowa gdy grunt zalega poniżej zwierciadła wody gruntowej, stan wilgotności

gęstość objętościowa, wilgotność naturalna, gęstość właściwa szkieletu gruntowego, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, stopień wilgotności gruntu, wilgotność całkowita, gęstość objętościowa gdy grunt zalega powyżej zwierciadła wody gruntowej, gęstość objętościowa gdy grunt zalega poniżej zwierciadła wody gruntowej, stan wilgotności