Yesh!
[x] Niezapominajka

3-fazowy model gruntu

masa gruntu, masa wody, masa szkieletu, objętość powietrza, objętość wody, objętość szkieletu, objętość porów, objętość gruntu, pory, szkielet gruntowy

masa gruntu, masa wody, masa szkieletu, objętość powietrza, objętość wody, objętość szkieletu, objętość porów, objętość gruntu, pory, szkielet gruntowy