Yesh!
[x] Niezapominajka

Rodzaje badań specjalnych

badania specjalne, badania geofizyczne, badania magnetyczne, badania geotermiczne, badania radioizotopowe, badania geoelektryczne, badania elektrooporowe, badania akustyczne, badania sejsmiczne, badania grawimetryczne, badania podstawowe

badania specjalne, badania geofizyczne, badania magnetyczne, badania geotermiczne, badania radioizotopowe, badania geoelektryczne, badania elektrooporowe, badania akustyczne, badania sejsmiczne, badania grawimetryczne, badania podstawowe